Dariuz Works® Loonwaarde metingen

WoonZorg Combinatie Overijssel biedt een nieuwe dienst aan als aanvulling op de huidige diensten, namelijk Dariuz loonwaarde metingen. Gerrit Huisman heeft de erkenning voor gecertificeerd Loonwaarde Expert. Hiermee kan de WZCO ondersteuning bieden aan organisaties binnen de sociale zekerheid, bij het realiseren van duurzame uitstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bij het bereiken van duurzame uitstroom speelt het instrument loonkostensubsidie een belangrijke rol. Om de hoogte van deze subsidie vast te stellen is een loonwaarde meting vereist, welke objectief en betrouwbaar dient te worden vastgesteld. Dariuz doet dit door een loonwaarde expert te faciliteren met een betrouwbare methodiek om de loonwaarde van een medewerker objectief vast te stellen. Hierbij voert de loonwaarde expert een Assessment uit, waarna hij/zij aan de hand van de resultaten hiervan een bedrijfsbezoek verricht. De bevindingen van dit bedrijfsbezoek koppelt de loonwaarde expert terug in ons online systeem, wat resulteert in een betrouwbare en valide meting van de loonwaarde en loonkostensubsidie van de medewerker.

Waarom kiezen voor Dariuz Works® Loonwaarde?

Betrouwbaar
• Wetenschappelijke basis
• Ruime kennis en ervaring
• Gevalideerd instrument

Efficiënt
• Kostenbesparing door minimale tijdsinvestering
• Aansluiting met ontwikkelagenda

Effectief
• Duurzame uitstroom en verhogen loonwaarde
• Beperking schadelast
• Aansluiting op landelijk begrippenkader
• Voldoet aan eisen Participatiewet

(Bron: www.dariuz.nl)

Voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met Gerrit Huisman via ghuisman@wzco.nl.