Over ons

Oprichting

WoonZorg Combinatie Overijssel (WZCO) is op 23 september 2013 opgericht. Als nieuwe zorginstelling binnen de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) wist WZCO zich vrij snel op de kaart te zetten, dit resulteerde in een forse groei in 2014 en 2015. Gelijk op met de groei van het aantal cliënten groeide ook het aantal werknemers.

WZCO begon als zorginstelling gericht op de gehandicaptensector. Dit veranderde vanaf 2015, het jaar waarin de AWBZ kwam te vervallen en er een deel van de indicaties naar de Wmo gingen. Hierdoor breidde het cliëntenbestand van WZCO zich uit met cliënten binnen het beschermd wonen (GGZ) en met cliënten die een thuisondersteuning hebben. 

In de afgelopen jaren is er, net als binnen het zorgstelsel, veel verandert binnen WZCO. In eerste instantie richtte de organisatie zich alleen maar op Zwolle en omstreken, maar al gauw kwam daar de Noord-Veluwe ook bij. Tegenwoordig is WZCO zeer actief binnen beide regio's.

Het aantal woongroepen is ook toegenomen in de afgelopen jaren. Naast de woongroep in Wezep en Hasselt zijn er nu woongroepen in Nunspeet, Hierden en in Zwolle.

Waar gevraagd voorziet WZCO van dagbesteding, dit verzorgen wij zelf en soms wordt dit extern verzorgd. Zo zijn er samenwerkingen met o.a. groenvoorziening locaties, maneges en locaties waar aan houtbewerking wordt gedaan.

In 2017 werd de organisatie opgeschrikt door het plotselinge overlijden van de oprichter en medebestuurder Douwe van der Kooi. De organisatie moest ineens zijn bijzondere en zeer gewaardeerde persoonlijkheid, ongekende gedrevenheid en passie voor WZCO, medewerkers en cliënten missen. Deze eigenschappen waren ook duidelijk aanwezig in zijn warme contacten met de cliënten, opdrachtgevers, en andere relaties van WZCO. Zowel bestuur als medewerkers besloten echter om daadkrachtig zijn levenswerk voort te zetten.

De organisatie

WoonZorg Combinatie Overijssel (WZCO) is een zorgaanbieder die als doel heeft om zorg te bieden aan jongeren of (jong) volwassenen op de volgende vier aandachtsgebieden: wonen, werken, opleiding en zorg. Enerzijds bieden wij identiteitsgebonden zorg aan voor cliënten met een  Christelijke levensovertuiging  Anderzijds bieden wij ook zorg aan cliënten met andere levensovertuigingen of geloof. Voor een ieder wordt bij WZCO zorg op maat aangeboden in een omgeving waarin de cliënt zich thuis en veilig voelt.

WZCO is HKZ gekwalificeerd. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van haar zorg- en dienstverlening.

Voor wie?
Jongeren die uitvallen in het reguliere onderwijs zitten vaak met verschillende problemen. Mensen die moeite hebben om zelfstandig deel te nemen aan het reguliere onderwijs en op de arbeidsmarkt kunnen vaak in de knoop komen met hun eigen leven. WZCO staat klaar voor deze mensen om begeleiding en ondersteuning te bieden.

Onze medewerkers hebben een ruime kennis en ervaring en er is een hoge mate van expertise aanwezig. WZCO staat voor een eigen persoonlijke ontwikkeling en wij richten ons daarom op het individu. Het is belangrijk dat we het samen doen, met en voor elkaar!

Missie, visie en kernwaarden

Missie
WZCO biedt zorg op maat, benut talenten, durft vooruitstrevend en innovatief te zijn en is resultaatgericht.

Visie
Wij bieden zorg, wonen, welzijn aan cliënten met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychische  problematiek, uitgaande van mogelijkheden. Hierbij zet WZCO zich in op het ontwikkelen en benutten van talent. Dit kan zijn in dagbesteding, vrijwilligerswerk, beschut of begeleid werk of reguliere arbeid. Kernbegrippen zijn daarbij:

  • De behoefte van cliënt staat centraal in onze dienstverlening.
  • Iedereen is welkom ongeacht zijn levensovertuiging of geloof.

Zorg op maat
Ieder mens moet kunnen participeren in deze maatschappij, zichzelf optimaal kunnen ontplooien en moet een veilige plek ervaren waar hij of zij woont en werkt. WZCO wil dat bereiken door met een Multidisciplinair team van hulpverleners naast de cliënt te gaan staan en samen een traject op maat te beschrijven. Dit plan wordt vastgelegd in een zorgplan waarin wij ons richten op de volgende levensgebieden :

  • Woon- en leefomstandigheden (prettig en veilig wonen)
  • Psychisch welbevinden (je prettig voelen)
  • Lichamelijk welbevinden (gezond zijn)
  • Participatie (meedoen in en bijdragen aan de maatschappij)

WZCO streeft naar een goed evenwicht tussen behandeling en begeleiding in de keten van zorg en werkt hierin samen met behandelaars en zorgaanbieders binnen de gehandicaptenzorg, GGZ en Jeugdzorg in de diverse regio’s.

Kernwaarden
De kernwaarden van WZCO zijn:

  • Transparant,
  • Integer,
  • Resultaatgericht,
  • Ondernemend.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.