Privacy

De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), geeft regels ter bescherming van de privacy van de burgers. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, hebben bepaalde plichten met betrekking tot deze gegevens. De wet is van toepassing op alle vormen van het verwerken van persoonsgegevens, ongeacht of die verwerking nu op papier of digitaal gebeurt. Het omvat het gehele proces van verkrijgen, combineren, bewerken, opslaan, doorgeven tot vernietigen van gegevens.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat de AVG betekent voor de huidige processen en het privacy reglement van WZCO wordt momenteel onderzocht.

Meer informatie:
Privacy reglement WZCO (.pdf download)
AVG (externe link)