Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit twee (2) leden:

  • Voorzitter: Dhr. Peter Tiesema
  • Secretaris en penningmeester: Mw. Jeannette Bakker- van der Kooi.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van WZCO en laat zich adviseren door de:

  • Raad van Commissarissen
  • Cliëntenraad
  • Ondernemingsraad

De leden van de Raad van Bestuur zijn vanaf de oprichting verbonden aan WZCO en hebben, naast gezamenlijke verantwoordelijkheid, ieder hun eigen aandachtsgebieden.