Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit twee (2) leden:

  • Voorzitter: Drs. A.(Ailina) S. Heitmeijer
  • Mw. Jeannette Bakker- van der Kooi

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van WZCO en laat zich adviseren door de:

  • Raad van Commissarissen
  • Cliëntenraad
  • Ondernemingsraad