Zorgfinanciering

Zorg in natura (ZIN)

Zorg in natura (ZIN) houdt in dat de financiering rechtstreeks via het zorgkantoor of de gemeente verloopt.

WZCO kan binnen de gehandicaptensector (indicaties VG en LVG) de indicaties verzilveren in ZIN middels een VPT. VPT staat voor Volledig Pakket Thuis. De financiering loopt via het zorgkantoor Zilveren Kruis. Voor de zorg die ingekocht wordt geld een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door CAK. Met een WLZ indicatie in zorg in natura die verzilverd wordt middels VPT, geld een hoge eigen bijdrage. Hier staat wel tegenover dat er wekelijks leefgeld wordt uitgekeerd door WZCO.

WZCO kan in een aantal gemeentes de indicaties afgegeven door het Sociaal Wijk Team verzilveren. Om welke gemeentes dit gaat vindt u terug op onze pagina Thuisondersteuning. Bij deze indicaties is sprake van een lage eigen bijdrage (CAK).

Beide financieringsstromen moeten jaarlijks verantwoord worden.  Voor de WLZ sector doet WZCO de verantwoording aan het zorgkantoor en uiteindelijk de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit). Voor de WMO sector doet WZCO de verantwoording aan de verschillende gemeentes. Deze verantwoordingen worden allemaal gecontroleerd door de accountant.

Subsidiebeschikking

WZCO kan cliënten met een GGZ-C indicatie afgegeven in Zorg in natura (ZIN), opnemen in de subsidiebeschikking van de centrumgemeente Zwolle. De subsidiebeschikking is opgebouwd uit een aantal VPT en intramurale plaatsen. Het type is afhankelijk van de woonlocatie van de cliënt.

Bij het type VPT hoort de hoge eigen bijdrage (CAK) maar daarvan wel de laagste variant. Hier staat tegenover dat de instelling wekelijks leefgeld uitkeert.

Bij het type intramuraal hoort een hogere eigen bijdrage (CAK), maar hier staat tegenover dat alles betaald wordt door de instelling en er dus geen huur betaald hoeft te worden. Het berekenen van de eigen bijdrage kan via de site van het CAK.

Per 1-1-2018 heeft de centrumgemeente Zwolle zich opgesplitst en heeft WZCO naast de subsidiebeschikking vanuit de gemeente Zwolle, ook een subsidiebeschikking voor GGZ-C cliënten in Harderwijk e.o.

De financiering van de zorg verloopt via de gemeentes en moet jaarlijks verantwoord worden aan de gemeente. Met deze verantwoording gaat een (goedkeurende) accountantscontrole gepaard.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Het is ook mogelijk om met een PersoonsGebonden Budget (PGB) in zorg te komen bij WZCO. Bij een PGB is cliënt budgethouder, wat betekent dat hij/zij ook verantwoordelijk is voor de uitgave van het PGB. De cliënt is vrij om te kiezen of hij/zij een PGB wilt of liever de financieringsvorm ZIN kiest.

Bij PGB hoort een lage eigen bijdrage (CAK). Daarentegen wordt er voor de rest niets bekostigd door de instelling en heeft men dus geen recht op leef- en eetgeld vanuit de organisatie.

WZCO factureert de zorg rechtstreeks aan de cliënt middels een factuur. De cliënt kan ervoor kiezen om de factuur zelf te uploaden via Mijn PGB (een DigId is hierbij een vereiste), echter WZCO kan de cliënt hierin ondersteunen en de factuur, na ondertekening door alle partijen, indien bij de SVB.

De verantwoording van het PGB ligt in handen van de budgethouder. Echter de betaalde PGB facturen zijn ook onderdeel van de jaarrekening van WZCO en worden daarom jaarlijks gecontroleerd door de accountant.

Meer informatie (via externe links):
- Voor meer informatie over het Volledig Pakket Thuis (VPT): www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor
- Voor meer informatie over en het berekenen van, de eigen bijdrage (CAK): www.hetcak.nl
- Voor meer informatie over PGB's: www.persaldo.nl

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.